HYYn tarina

HYYn tarina -galleriassa näet ylioppilaskunnan 150-vuotisen historian parhaat palat kuvina.

Juhlavuoden edetessä täydentyvä projekti on toteutettu yhteistyössä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävien eli HYYHY ry:n kanssa.


Juhlat

Julkaisusarjan aloittaa lyhyt katsaus aiempiin juhlavuosiin ja juhlallisuuksiin.


Ylioppilaslehti

Suomenkielisen Ylioppilaslehden ensimmäinen numero julkaistiin 105 vuotta sitten. HYYn tarinan toinen kuvasarja kurkistaa lehden historiaan. 


Vaikuttaminen

HYYn opiskelijat ja opiskelijayhteisöt ovat tehneet yhteiskunnallista vaikutustyötä jo 150 vuotta. Nykymuotoinen vaikuttamisen malli, jossa juhlavuus väistyy käytännöllisyyden tieltä, alkoi vakiintua sotien jälkeisenä aikana.


Naiset

Naisten matka akateemisiin opintoihin ei ole ollut mutkatonta. Ovet yliopisto-opiskeluun aukesivat 1870-luvulla, ja voidakseen opiskella naisten tuli anoa vapautta sukupuolestaan aina vuoteen 1901 saakka. Osakuntiin naiset pääsivät mukaan vuodesta 1897 lähtien, ja yliopiston opetusvirat aukesivat heille vuonna 1916. Siinä missä opiskeleva nainen oli harvinaisuus 1800-luvun lopulla, on naisia nykyään selvästi miehiä enemmän yliopisto-opiskelijoina.


Kulttuuri

Opiskelijoille suunnattu kulttuuritarjonta nousi oleelliseksi kysymykseksi ylioppilaskunnan perustamisen ja Vanhan ylioppilastalon rakentamisen jälkeen. Vuosien varrella HYY on vastaanottanut taidelahjoituksia, tilannut ja tuottanut teoksia sekä toiminut kulttuurin mahdollistajana. Ylioppilaskunnan päätös sijoittaa rahaa taiteeseen on osoittautunut pitkällä aikavälillä viisaaksi.


Vappu Mantalla

Helsinkiläisen vapun ikoni Havis Amanda, tuttavallisemmin Manta, sai alkunsa kuvanveistäjä Ville Vallgrenin käsistä Pariisissa vuonna 1906. Alun perin Merenneitona tunnettu Manta saapui Helsinkiin kaksi vuotta myöhemmin, ja se esiteltiin kaupunkilaisille 20. syyskuuta 1908.


Floran päivä

Floran päivästä on yliopistoväen yhteinen kevätjuhla. Vuoden 1848 Floran päivä on jäänyt historiaan Maamme-laulun ensiesityksen päivänä. Kappale esitettiin Kumtähden kentällä isänmaallisten puheiden kera. Tilaisuudessa oli läsnä noin kolmesataa ylioppilasta ja parisataa kutsuvierasta – jotka aikalaislähteiden mukaan nauttivat juhlassa varsin paljon väkijuomia.


Osakunnat

Helsingin yliopiston piiriin kuuluu nykyään 15 osakuntaa. Osakuntalaitos perustettiin vuonna 1643 valvomaan silloisen Turun akatemian opiskelijoita. Muilta paikkakunnilta saapuvien opiskelijoiden pelättiin (aivan perustellusti) alkavan viettää railakasta elämää, kun he pääsivät pois perheensä silmistä. Vuosien varrella osakuntien rooli on muuttunut opiskelijoita valvovasta näitä tukevaksi.


Valmistuminen

Promootioon osallistuminen on perinteinen tapa juhlistaa valmistumista. Promootio on monipäiväinen juhla, johon sisältyy niin vakavaa kuin rentoakin ohjelmaa. Juhlallisuuksiin kuuluu esimerkiksi puheita, tanssia ja laulua. Perinteellä on pitkä historia, sillä Turun akatemian ensimmäinen maisteripromootio järjestettiin jo vuonna 1643.


Kesä

Ennen vanhaan ylioppilaat suuntasivat valkolakki päässä kotiseuduilleen edustamaan sivistystä ja valistusta, mutta sittemmin opiskelijoiden kesäperinteet ovat muuttuneet. Nykyään opiskelijoiden kesään kuuluu työntekoa, kesäopintoja ja harrastuksia – sekä joskus jopa lomailua.


Tasa-arvo

Tasavertaisuuden edistäminen on yksi HYYn oleellisimmista tavoitteista. Sotien jälkeen ylioppilaskunta on tehnyt oman osansa asian edistämiseksi niin kotimaisella kuin globaalillakin tasolla, joskin työtä tasa-arvoisen maailman saavuttamiseksi riittää edelleen.


Kotiseutu

Yliopisto-opintojen alkaminen merkitsee monelle uudelle opiskelijalle eli fuksille muuttoa kotiseudulta Helsinkiin. Uusi alku ei kuitenkaan aina merkitse vanhojen siteiden katkeamista. Kotiseutua kohti saattavat edelleen vetää lapsuudenkoti, vanhemmat, vanhat ystävät, osakuntaharrastus ja muistot – sekä tietenkin kotiseuturakkaus.


Urheilu

Raskaita älyllisiä ponnistuksia vaativa opiskelijaelämä tarvitsee vastapainokseen tervettä ruumiillista toimintaa. Siksi ylioppilaskunnassa on vuosien saatossa perustettu monia erilaisia liikuntajärjestöjä ja -tapahtumia.


Asuminen

Edullisen asumisratkaisun löytäminen voi olla opiskelijoille hankalaa – etenkin niille, jotka eivät ole kotoisin Helsingin seudulta. Tänä päivänä joka neljäs pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelija asuu opiskelija-asunnossa, mutta aina näin ei ole ollut.


Terveys

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS perustettiin vuonna 1954, kun Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) terveydenhoitosäätiö laajensi Helsingissä toimineen Ylioppilaiden terveydenhuoltotoimiston toiminnan valtakunnalliseksi. Järjestäytynyttä opiskelijaterveydenhuoltoa alettiin harjoittaa Helsingissä kuitenkin jo ennen jatkosotaa.


Vaalit

HYYlle on valittu vuodesta 1944 alkaen 60-henkinen edustajisto, joka käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Se valitaan edustajistovaaleissa, joissa jokaisella HYYn jäsenellä on äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle. Edustajisto päättää mm. ylioppilaskunnan talousarviosta, tilinpäätöksestä, säännöistä sekä kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä.


Kehitysyhteistyö

Toisen maailmansodan jälkeen ylioppilaiden toiminta keskittyi kansallisiin kysymyksiin, mutta jo 1950-luvulta lähtien myös kansainväliset kysymykset alkoivat saada huomioita ylioppilaskunnassa. Eriasteinen kehitysyhteistyö alkoi vähitellen vuosikymmenen aikana, ja 1960-luvulla se alkoi näkyvästi aktivoitua osana HYYn toimintaa. Opiskelijat olivat valtiota edellä kehitysyhteistyökysymyksissä: Suomen valtion kehitysyhteistyö alkoi virallisesti vasta vuonna 1965.